Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

thumbnail

TIÊU CHUẨN HẠT ĐIỀU ASEAN | Định nghĩa và Quy định về kích cỡ

Định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hạt điều được chế biến từ các loại hạt đã chín kỹ của các giống Anacardium mysidentale L. thuộc họ Anacardiaceae thích hợp và được biết đến tại các quốc gia thuộc ASEAN như được nêu trong Phụ lục 1, và được chế biến thành nguyên liệu thô (nguyên hạt, tách đôi hoặc chia nhỏ) để được cung cấp cho người tiêu dùng.Đối với mục đích của tiêu chuẩn này, các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng:

Nhân nguyên (Whole) - toàn bộ nhân có hình dạng đặc trưng. Sự hiện diện của một lỗ nhỏ ở đầu gần của nhân hoặc một vết nứt hoặc tách ở trung tâm không được coi là khuyết tật.

Nhân vỡ (Broken) Hạt nhân vỡ với tỷ lệ lớn hơn 1/8 được xem là nhân vỡ bao gồm: 

- Bể ngang (Butts) - nhân vỡ không ít hơn 3/8 của toàn bộ nhân, bị vỡ theo chiều ngang nhưng các lá mầm vẫn gắn liền với nhau một cách tự nhiên.

- Bể dọc (Splits) - nhân chia theo chiều dài một cách tự nhiên

- Bể mảnh (Pieces) - nhân bị vỡ thành nhiều hơn hai mảnh

Quy định về kích cỡ

Kích thước được xác định theo trọng lượng của hạt điều, dược xác định theo bảng sau

1. Nhân nguyên

Mã kích cỡSố hạt trên 1kg
150265-325
180326-395
210395-465
240485-530
280575-620
320660-706
400707-880
450881-990
500990-1100

 

2. Nhân vỡ

Phân loạiKích cỡ của hạt
Vỡ trắng lớnKhông lọt qua sàng có khẩu độ 4,75mm
Vỡ trắng nhỏĐi qua lỗ sàng 4,75mm nhưng không đi qua khẩu độ sàng 2,80mm
Vỡ mảnh nhỏĐi qua lỗ sàng 2,80mm nhưng không đi qua sàng khẩu độ 2,36mm
TấmNếp gấp và mảnh vỡ của nhân ,lọt qua sàng có khẩu độ 1,70mm

Xem thêm:

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments